giacomoRandazzo.it

  

Bästa artiklarna:

  
Main / Hur får man bedömningsnummer kmc

Hur får man bedömningsnummer kmc

Vilka är avdelningens viktigaste aktiviteter? Bedömningsavdelningens huvudaktiviteter inkluderar: Identifiering av lokaler b. Höra ärendena och bestämma fastighetens årliga värde d. Spåra eventuella krav som blir utestående och följa upp med bedömare, om nödvändigt, för att erhålla betalning f.

Mutation av lokaler. När ska jag kontakta bedömningsavdelningen? Individer är skyldiga att intima KMC skriftligen angående en. Köp av ny fastighet - I det här fallet är individer skyldiga att kontakta KMC inom 15 dagar efter mottagandet av köpebrevet. Mutation-arv eller överföring c. Vad är mutation av lokaler? Mutation registrerar namnet på den giltiga ägaren med avseende på en fastighet. Hur lång tid tar mutationsprocessen? För enkel mutation tar det 2 till 7 dagar och för andra fall som sammanslagning, separation eller fördelning kan det ta upp till 15 dagar.

Vilken dokumentation behöver jag tillhandahålla bedömningsavdelningen för köp av egendom, mutation, separation etc.? När formulär A-42 och ytterligare bilagor är färdiga kan den här dokumentuppsättningen skickas till KMC per adress eller så kan individer besöka KMC personligen. Det rekommenderas att personer besöker KMC-kontoret personligen. Några viktiga tilläggsdokument som behövs med A-42? Ytterligare dokument beskrivs i A-42 och varierar för köp, sammanslagning, separation, fördelning etc.

Det är dock tillrådligt att ha en NOC för separation, sammanslagning och fördelning men detsamma är inte ett krav. Vad är NOC? Hur kan jag få en NOC? En NOC innebär att det inte finns några utestående avgifter på fastigheten som köps, muteras, separeras, samlas etc.

Om det inte finns några utestående avgifter genereras en NOC som tillhandahålls till bedömaren vid kontakt med Assessor Collector. Om det finns några utestående avgifter på fastigheten måste bedömaren betala utestående avgifter till det berörda Assessor Collector-kontoret kontant eller med check till förmån för Kolkata Municipal Corporation som ska betalas i Kolkata.

Vid checkbetalningar genereras NOC och överlämnas när check har rensats. Hur mycket kostar dokumenten? Det kostar Rs. Ytterligare Rs. Vad händer nu när dokument har skickats in? När dokumenten har överlämnats till KMC får individen ett kvitto med förbehåll för att en fullständig fil presenteras.

Därefter tas följande steg, a. Detta bedömningsnummer skickas till individer på adressen som de har angett. När ett bedömningsnummer har skickats ut till individer besöker en utsedd KMC-inspektör lokalerna för att fastställa egendomens egendom, dess användning bostäder, kommersiella etc, fastighetsstorlek etc. Baserat på denna information värderas en fastighet se detaljer om värderingsförfarandet nedan . Uppgifter om värdering införs i en inspektionsbok som förvaras vid bedömningsavdelningen för varje avdelning.

Tillståndet erhålls inom 15 dagar. När godkännande har erhållits från berörd myndighet skickas ett brev till en person från berörd bedömningssamlare som anger den årliga värderingen av fastighetsblankett A-105. Vad händer om jag inte håller med min fastighetsvärdering? Som svar på formulär A-105 kan en individ komma överens om att underteckna bifogad deklaration om hon godkänner fastighetsvärderingen.

Om en person inte instämmer i fastighetsvärderingen, är de skyldiga att informera berörd bedömare samlare skriftligen och begära en hörande.

Om bedömningen inte svarar på formulär A-105 inom 45 dagar skickas ett hörselmeddelande till bedömaren. Vad händer på hörselskontoret? Vid diskussioner med förhörsombudet kan individen komma överens om fastighetsvärdering.

I detta fall överlämnar förhörsombudet fastighetsskattesedeln till individen på platsen. Om det hörs av förhörsombudet att värderingen kan vara olämplig, fixar förhörsombudet den nya värderingen baserat på styrkande handlingar som presenteras av fastighetsägaren och bedömningsavdelningen.

Om bedömaren inte håller med den årliga värderingen efter diskussioner med förhörsombudet kan han vidare överklaga värderingen enligt avsnitt 188 i CMC-lagen 1980 genom att delta i kommunens bedömningsnämnd. Se fråga 6. Bedömaren måste emellertid betala räkningar per förhörsombud innan han framträder i domstolen.

Vad är fastighetsvärderingsmetoden? Om ägaren använder fastigheten tillämpas "Rimlig hyresmetod" med hjälp av databasen för utvärderingsavdelningen. Fastigheten jämförs med liknande fastigheter på samma plats och den månatliga hyra av liknande fastigheter bestäms. Denna månadshyra siffra multipliceras med 12 för att nå den årliga hyresiffran, säg A.

Vad är den årliga fastighetsskatten? Den årliga fastighetsskatten varierar med den årliga värderingen av densamma. Följande tabell visar beräkningen av årlig skatteberäkning enligt den årliga värderingen av fastigheter. Årlig värdering Rs AV. Årlig skatt. Rabatt om skatt deponeras i tid. AV mindre än 600. AV större än 600 men mindre än 18000.

AV större än 18 000. Om den årliga värderingen enligt ovan inte överstiger Rs. Det är om A. Om den årliga värderingen som fastställts ovan överstiger Rs. Därför är andelen fastighetsskatt 2. Så personen måste betala Rs. Om den årliga värderingen överstiger Rs. Vad är skattesatser för bustees? För Bustee, specifika utbildningsinstitutioner, är vissa lagstadgade organisationer skattesatsen annorlunda.

Till exempel är skolor som uppfyller vart och ett av följande kriterier undantagna från fastighetsskatt. Hur lång tid tar det att få en fastighetsvärderingsrapport? I allmänhet muteras tiden för att skapa en fastighetsvärderingsrapport efter bedömarens namn i bedömningsregistret 7 arbetsdagar.

Vad kan jag göra om det blir för stor fördröjning i att få värderingsrapporten trots att jag tillhandahåller alla dokument enligt specifikation? I det osannolika fallet av en sådan händelse är du mycket välkommen att kontakta berörd bedömare-samlare på telefonnummer som anges i bilaga A. Du kan också skicka ett e-postmeddelande till cmcmc cal2. Hur kan jag ta upp mitt ärende för hörande? Hur mycket tid har förflutit innan ett ärende kommer att höras? Bedömaren har ytterligare chans att överklaga sådan värdering som fastställs i avsnitt 188.

Han kan överklaga inför kommunal bedömningsdomstol som består av en ordförande och andra medlemmar som inte överstiger fem i antal. Nämnda domstol underhåller dock inget överklagande om den omtvistade skatten inte deponeras.

Bestämmelser om begränsningslagen, 1963, är tillämplig på sådant överklagande vid domstolen. Värderingen enligt domstolen är slutgiltig och inget förfarande ska ligga i någon civil domstol mot värderingen enligt domstolen. Vad ska jag göra om jag har ett klagomål mot fastighetsvärderare? Vänligen kontakta berörd bedömare-samlare enligt detaljerna i tabellen nedan. På vilka platser hörs det? Utfrågning sker på adresserna som nämns i tabellen nedan.

Vänligen kontakta avdelningskontoret enligt din plats. Behöver jag en advokat för att stödja mitt ärende för förhandling? Vi gör allt för att säkerställa att du får full rättvisa, på ett rättvist och opartiskt sätt.

Men du är mycket välkommen att ta med en advokat om du känner dig mer bekväm. Vad är den allmänna omvärderingsprocessen? Hur ofta utförs det? KMC-inspektörer besöker dina lokaler och föreslår en värdering. Normalt sker den allmänna omvärderingen efter ett gap på 6 år. Kan jag göra en självvärdering självbedömning? Vad är proceduren för samma? Kan jag göra en egenvärdering? Vad är förfarandet?

(с) 2019 giacomoRandazzo.it