giacomoRandazzo.it

  

Bästa artiklarna:

  
Main / Hur man tolkar oddskvoten

Hur man tolkar oddskvoten

Oddsen för en händelse händer definieras som sannolikheten för att en händelse inträffar, uttryckt som en andel av sannolikheten för att händelsen inte kommer att inträffa. Odds Ratio OR är ett mått på sambandet mellan exponering och ett resultat. OR representerar oddsen för att ett utfall kommer att ske med en viss exponering, jämfört med oddsen för att resultatet inträffar i frånvaro av den exponeringen.

I en studie som undersökte sambandet mellan östrogenexponering och endometriecarcinomresultat visas tabellen två och två nedan. Inlärningspunkt: I en tabell två efter två, för att underlätta beräkningen, se till att utfallet av intresse alltid är högst upp och exponeringen till vänster. Enligt tabletten ovan är individer med endometriecancer 4. Oddsförhållande Dags att läsa: Tolkning Enligt tabletten ovan är individer med endometriecancer 4.

JavaScript krävs för detta innehåll. Om Knowledge Hub Hub är en plattform för att dela idéer, fall och koncept som överbryggar klyftan mellan den akademiska världen och den verkliga världen. Tänk på det som den verkliga läroboken, en plattform rik på upplevelser. Många lysande lösningar, så kallad tyst kunskap, är inbäddade i hjärnan hos människor som inte har plattform för att uttrycka dem eller åtminstone nå en bredare publik.

Navet är en enhet för att låsa upp denna kunskap och dela den med hela världen. Hub ger dig en möjlighet att göra skillnad.

(с) 2019 giacomoRandazzo.it