giacomoRandazzo.it

  

Bästa artiklarna:

  
Main / Vilka siffror är delbara med 314

Vilka siffror är delbara med 314

Låt oss dela två olika tal, 12 och 15, med 4. När vi delar 12 med 4 är kvoten 3 och operationen lämnar ingen återstod. Men när vi delar 15 med 4 är kvoten 3 och operationen lämnar resten av 3. Vi säger att talet 12 är delbart med 4 och 15 är inte.

Vi säger också att 4 är en delare av 12, men inte en delare av 15. Detta är inte sant om inte de två delarna är coprime. Att beräkna delningsfaktorer är mycket användbart när man förenklar fraktioner som reducerar bråk till lägre termer.

De etablerade reglerna för att hitta faktordelare baseras på det faktum att siffrorna är skrivna i decimalsystemet. Mutipler på 10 är delbara med 2 och 5, eftersom 10 är delbara med 2 och 5; multiplar av 100 är delbara med 4 och 25, eftersom 100 är delbara med 4 och 25; multiplar om 1000 är delbara med 8, eftersom 1000 är delbara med 8.

Alla krafter på 10, dividerade med 3 eller 9, har en återstod lika med 1. På grund av reglerna för drift med resterande har vi följande återstående när vi delar siffror med 3 eller 9: Så 7.309 är inte delbart med 3 eller 9. Alla jämna krafter på 10, 100, 10 000, 1 000 000, etc. I det här fallet har den växlande summan av siffrorna samma återstod som vid delning med 11, som om hela talet delades med 11.

Hur man beräknar den växlande summan visas i exemplet nedan. Till exempel för talet: Så 85,976 är delbart med 11. Menyfaktorisering gcf, gcd lcm-bråk delbarhetsfaktorer coprime-paritet Är heltalet 314 delbart med 2? Tillvägagångssätt 1. Dela nummer.

Tillvägagångssätt 2. Heltalsnummer primfaktorisering. Delande tal: Lägg märke till att att dela våra nummer inte lämnar någon återstod: Heltal primfaktorisering: Att dela våra nummer lämnar ingen återstod: Är 4000 delbart med 2?

Siffran 314 är delbar med 2. Siffran 314 har alla primfaktorer för talet 2. Jun 25 10: Noll är delbart med något annat än noll. Nummer 78.750 har alla primfaktorer för talet 2. Nummer 723 har alla primfaktorer för talet 3. Nummer 234 har alla primfaktorer för talet 6. Talet 857 har inte alla primfaktorer för talet 7. Nummer 168 har alla huvudfaktorerna för siffran 6.

Siffran 6,859 har alla primfaktorer för talet 19. Talet 261 har inte alla primfaktorerna för talet 4. Talet 532 har alla primfaktorerna för talet 7. Talet 746 har inte alla primfaktorerna för talet 4. Nummer 38 har alla primfaktorer för talet 2. Delbarhet av heltal Låt oss dela två olika tal, 12 och 15, med 4. I allmänhet säger vi att "a" är delbart med "b", om det finns ett heltal "n", så att: nummer "b" kallas delaren av "a" "n" också är en delare av "a".

Varje tal "a", som skiljer sig från noll, är delbart åtminstone med 1 och i sig, vilket kallas felaktiga delare. Ett tal är delbart med: Vad är ett primtal? Vad är ett sammansatt tal?

Primtal upp till 1000 Primtal upp till 10.000 Sikt av Eratosthenes Euclids algoritm Förenkling av vanliga matematiska fraktioner som minskar till lägre termer: Nummer 0 är delbart med 3. Nummer 78.750 är delbart med 2. Nummer 723 är delbart med 3. Nummer 234 är delbart med 6. Nummer 857 är inte delbart med 7. Nummer 168 är delbart med 6.

Nummer 6 859 är delbart med 19. Nummer 261 är inte delbart med 4. Nummer 532 är delbart med 7. Nummer 746 är inte delbart med 4. Nummer 38 är delbart med 2.

(с) 2019 giacomoRandazzo.it